Hakimliği Senden Öğrenecek Değilim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakimliği Senden Öğrenecek Değilim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakimliği Senden Öğrenecek Değilim" ifadesi, kişinin yargıçlık veya hukuk alanında bir başkasından öğrenecek bir şeyi olmadığını, yargıçlık yetkisini veya bilgisini sorgular.

Hakaret mi?


Hakimliği Senden Öğrenecek Değilim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Geçmişte hakim olup halen avukatlık yapan sanığın katılana yönelik söylediği "Hakimlik böyle mi yapılır, hakimliği senden mi öğreneceğim" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri kapsamında, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olması nedeniyle, hakaret suçunun unsurları oluşmadığı anlaşılmakla....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9590 Karar: 2015/5983 Tarih: 29.09.2015

"Hakimliği Senden Öğrenecek Değilim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.