Kütük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kütük"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kütük" ifadesi, argo veya gündelik dilde, bir kişinin anlayışsız, beceriksiz, aptal veya beceriksiz olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu terim genellikle olumsuz bir şekilde nitelendirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

"Kütük" kelimesi, kişinin yeteneksizliğini veya beceriksizliğini vurgulayarak onu aşağılamak için kullanılan sert bir ifadedir. Kaba bir dil kullanmaktan kaçınılması ve insanlarla saygılı bir şekilde iletişim kurulması önemlidir.

Hakaret mi?


Kütük kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelik ifadeleri (Sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Büyükşehir Belediye Başkanına yönelik: İsrafçı, tahrikçi, gözündeki kalası, kütük, amazon ormanı haline getiren bir ahlak yoksunu) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

 Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14933 Karar: 2021/15484 Tarih: 25.05.2021

"Kütük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.