Çocuk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuk"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuk" genellikle doğumdan ergenliğe kadar olan yaş dönemini ifade eden bir terimdir. Bu dönem, bedensel, zihinsel ve duygusal olarak büyüme ve gelişim yaşandığı bir evredir. Çocuklar, genellikle yetişkinler tarafından bakım ve koruma ihtiyacı duyarlar, çünkü yaşları gereği henüz tam anlamıyla bağımsız yaşamayı beceremezler. Bu dönem, temel eğitim ve sosyal becerilerin öğrenildiği, dünya hakkında keşfedilen ve kişisel kimlik oluşturmanın başladığı bir evredir.

Terim aynı zamanda bir insanın yaşına ve evresine göre kullanıldığında, gençliğini veya olgunluğunu vurgulamak için de kullanılabilir. Örneğin, bir yetişkin birine "hâlâ çocuksun" dediğinde, onun hala olgunlaşmamış veya sorumluluk sahibi olmayan biri olduğunu ima edebilir. "Çocuk" kelimesi, dilde geniş bir anlam yelpazesi taşıdığından, kullanıldığı bağlam ve ton dikkatlice değerlendirilmelidir.

Hakaret mi?


Çocuk kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın temyize gelmeyen diğer sanıklarla birlikte alkollü olarak çevreye rahatsızlık vermeleri üzerine kendilerine müdahale eden mağdur polis memurları ile tartışmaya girdikleri ve sağlık kontrolüne gitmemek için direndikleri sırada sanığın mağdur polis memuru ...'e hitaben söylediği "Baksana çocuk, senin gibileri başımıza polis mi dikiyorlar" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD E: 2015/22947 K: 2016/7869 T: 18.04.2016

"Çocuk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.