Size Edilen Küfürler Az Bile

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Size Edilen Küfürler Az Bile"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Size edilen küfürler az bile, Türkçe’de bir deyimdir. Genellikle birine çok kızgın olduğunda, onun yaptığı kötü işleri veya söylediği yalanları hatırlattığında kullanılır.

Hakaret mi?


Size Edilen Küfürler Az Bile kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü kendisi de polis memuru olan sanığın önceki gün katılana karşı başkaları tarafından gerçekleştirilen hakaret eylemini kastederek "Size akşamki edilen küfürler az bile" şeklindeki sözlerinin somut bir fiil veya olgu isnadı taşımadığı gibi bu sözlerin tek başına katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4410 Karar: 2015/5352 Tarih: 15.09.2015

"Size Edilen Küfürler Az Bile" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.