Baştan Savma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Baştan Savma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Baştan savma" ifadesi, bir işin ya da bir faaliyetin, yeterince özenle veya düşünceyle yapılmadığını, üstünkörü yapıldığını veya yüzeyine bakıldığını ifade eder. Bu ifade, bir kişinin bir işi tam anlamıyla yapmadığı veya yeterince çaba sarfetmediği anlamına gelir. Bu ifade ayrıca, bir kişinin bir konuya veya soruna yeterince dikkat etmediği veya önemsemediği durumlarda da kullanılabilir. "Baştan savma" ifadesi, yetersiz veya yüzeyde kalan bir iş yapma durumunu anlatmak için kullanılan olumsuz bir deyimdir.

Hakaret mi?


Baştan savma

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben dilekçesinde yazdığı sözlerinin (Hâkime hitaben: Baştan sarma cevaplar yazıp adaleti sağlayamıyorsunuz, dönen haksız çarkın gerçek yönüne dönmesi için mücadelem devam edecek, Yargıtay'ı da kandırmaya, adaletsiz taraflı tutumlarınıza devam ediyorsunuz, cevaplayamadığınız ve baştan savma kararlarınızın nedeni sizin de sorunlu olmanız ve delilleri örtbas etmeniz, kişi ve kurumlan kayırdığınız tescillenecektir) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı  hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/6037 Karar: 2021/2648 Tarih: 27.01.2021

"Baştan Savma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.