Karı Parasıyla Adam Olmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Parasıyla Adam Olmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karı parasıyla adam olmak, bir kişinin başkalarının parasını kullanarak lüks bir yaşam sürdürmesi anlamına gelir. Bu durum, genellikle zengin bir partnerle ilişki yaşayan veya evlenen kişiler arasında görülür. Karı parasıyla adam olan kişiler, genellikle iş veya kariyerleriyle ilgilenmek yerine, partnerlerinin maddi olanaklarından yararlanmayı tercih ederler.

Bu durumun toplum üzerinde çeşitli etkileri vardır. Öncelikle, karı parasıyla adam olan kişiler, kendi maddi bağımsızlıklarını kaybederler ve partnerlerine bağımlı hale gelirler. Bu durum, kişinin kendi yeteneklerini ve potansiyelini kullanmamasına ve kendi ayakları üzerinde duramamasına neden olabilir. Ayrıca, karı parasıyla adam olan kişiler, toplumda eleştiri ve tepkiyle karşılaşabilirler. Diğer insanlar, bu kişileri tembel veya fırsatçı olarak görme eğilimindedir. Aynı zamanda, bu durum, ilişkilerde dengesizlik yaratabilir ve partnerler arasında güvensizlik ve çatışmalara yol açabilir. Karı parasıyla adam olmanın toplum üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, her bireyin kendi maddi bağımsızlığını koruması ve kendi yeteneklerini kullanması önemlidir. İlişkilerde eşitlik ve karşılıklı destek, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için önemlidir.

Hakaret mi?


Karı Parasıyla Adam Olmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu olayda, sanığın mağdura yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Kanı parasıyla adam olup gezme, delikanlı ol) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/363 Karar: 2022/2481 Tarih: 13.01.2022

"Karı Parasıyla Adam Olmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.