Mahallenin Erkeklerini Birbirine Karıştırdın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mahallenin Erkeklerini Birbirine Karıştırdın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Mahallenin Erkeklerini Birbirine Karıştırdın” ifadesi, bir kişinin bir durumda karışıklık yarattığı veya bir şeyleri yanlış anladığı anlamına gelir. Bu ifade genellikle bir kişinin bir şeyleri karıştırdığı veya bir şeyleri yanlış anladığı durumlarda kullanılır. Bu ifade aynı zamanda bir kişinin bir durumda yanlışlıkla başka bir kişiyle karıştırıldığı durumlarda da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Mahallenin Erkeklerini Birbirine Karıştırdın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Eylemin (Mahalle muhtarı tarafından, mahallede mukim kadına hitaben: Mahallenin erkeklerini birbirine karıştırdın, yavşak terbiyesiz kadın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına.... Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1826 Karar: 2019/13532 Tarih: 01.10.2019

"Mahallenin Erkeklerini Birbirine Karıştırdın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.