Dönek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dönek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Dönek kelimesi, inanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın anlamına gelir.

Hakaret mi?


Dönek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanlara hitaben söylediği kabul edilen sözlerinin (Kolluk görevlilerine hitaben: Sizler döneksiniz, beni evden aldınız) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4 CD Esas: 2020/9119 Karar: 2020/13802 Tarih: 27.10.2020

"Dönek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.