Varoş Çocukları

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Varoş Çocukları"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Varoş çocukları gerçek anlamda, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklardır. Bu bölgeler genellikle şehir merkezlerinden uzak, yoksullukla mücadele eden ve sosyal hizmetlere sınırlı erişimi olan bölgelerdir. Varoş çocukları, maddi imkansızlıklar ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalan çocuklardır.

Ayrıca, varoş çocukları mecaz anlamda da kullanılır. Bu durumda, varoş çocukları, toplumun dışında kalan, kabul görmeyen veya dışlanan bireyleri ifade eder. Varoş çocukları, sadece ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarla sınırlı değildir, aynı zamanda toplumda marjinalleşmiş veya dışlanmış olan herhangi bir bireyi de temsil edebilir. Bu mecazi anlamda, varoş çocukları, toplumun dışına itilen, farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa uğrayan veya sosyal normlara uymayan bireyleri ifade eder.

Hakaret mi?


Varoş Çocukları kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yolda gördüğü ve daha önceden tanıdığı gençlerden oluşan müştekilere söylediği "Ulan varoş çocuklar" şeklindeki sözlerin ne şekilde müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını küçük düşürücü nitelikte bulunduğu sanığın savunması da gözetilerek yöntemince tartışılıp reddedilmeden, yetersiz ve kanuni olmayan gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4543 Karar: 2013/33797 Tarih: 25.12.2013

"Varoş Çocukları" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.