Gazete Güzeli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gazete Güzeli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gazete Güzeli" ifadesi, genellikle dikkat çekici ve çekici bir fiziksel görünüme sahip olan ancak aynı zamanda derin düşünce veya içerik açısından yetersiz olan kişilere yönelik bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin sadece dış görünüşüne odaklandığını ve içsel değerlere veya zeka düzeyine fazla önem vermediğini ima eder.

Terim, medya dünyasında veya genel olarak görsel açıdan çekici olan kişilere atıfta bulunmak için kullanılabilirken, bazen alaycı veya hafife alıcı bir şekilde de kullanılabilir. İfadelerin tonuna ve kullanımına dikkat etmek, başkalarını aşağılamaktan veya küçümsemekten kaçınmak ve saygılı bir iletişim sağlamak önemlidir. İletişimde insanların içsel değerlerine ve yeteneklerine saygı göstermek, olumlu etkileşimleri teşvik etmek ve toplumsal hoşgörüyü desteklemek önemlidir.

Hakaret mi?


Gazete Güzeli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Gazete güzeli" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2361 Karar: 2017/15482 Tarih: 25.12.2017

"Gazete Güzeli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.