Herkes Sizden Nefret Ediyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Herkes Sizden Nefret Ediyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Herkes sizden nefret ediyor” cümlesi, bir kişinin kendisini dışlanmış hissettiği, kendisine karşı olumsuz bir tutum sergilendiğini düşündüğü durumlarda kullanılır. Bu cümle, genellikle bir kişinin kendisine yönelik olumsuz bir tutum sergileyen insanlarla karşılaştığında hissettiği duyguları ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Herkes Sizden Nefret Ediyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suça konu mektupta yer alan "Herkes sizden nefret ediyor, herkes bana kazım onlarla uğraşma, senin seviyeni biliyoruz, onların seviyesine inme diyor" gibi ifadelerin incitici nitelikte olmasına rağmen katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bulunmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/384 Karar: 2014/5051 Tarih: 18.02.2014

"Herkes Sizden Nefret Ediyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.