Seni Oraya Kim Oturttu?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Oraya Kim Oturttu?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni oraya kim oturttu?" ifadesi, bir kişiye, genellikle alaycı veya küçümseyici bir tonla, bulunduğu durum veya pozisyonu hak etmediğini veya yeteneksiz olduğunu ima ederek seslenmektir. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın sahip olduğu konumu veya rolü sorgularken aynı zamanda onun yeteneklerine veya niteliklerine alaycı bir şekilde vurgu yapar. İfadeden anlaşılacağı gibi, karşı tarafın bulunduğu konumun veya pozisyonun kendisi tarafından hak edilmediği düşünülür.

Hakaret mi?


Seni Oraya Kim Oturttu? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sanık tarafından, Aile Sağlığı Merkezinde Kadın Doğum Hastanesi'nde ultrasona girmesi gerektiğini söyleyen katılana hitaben: Nasıl bakmazsın, seni oraya kim oturttu, suratsız şey) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32852 Karar: 2022/14233 Tarih: 07.06.2022

"Seni Oraya Kim Oturttu?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.