Tutanak Tutmak İçin Kırk Takla Atıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tutanak Tutmak İçin Kırk Takla Atıyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tutanak tutmak için kırk takla atıyorsun" ifadesi mecazi olarak, bir kişinin veya grubun, basit bir işi veya görevi gereğinden fazla karmaşık veya zor hale getirdiğini ifade eder. Bu ifade, kişinin gereksiz yere çaba harcadığını veya gereksiz yere karmaşık bir yaklaşım benimsediğini eleştirmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Tutanak Tutmak İçin Kırk Takla Atıyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluşa ve dosya kapsamına göre sanığın yakınan Cumhuriyet savcısına yönelik söylediği "Sen benim ifademi ayakta almakla komplekslerini mi tatmin ediyorsun, benim ifademi neden ayakta aldın da arkadaşımın ifadesini oturarak aldın, tutanak tutmak için kırk takla atıyorsun" biçimindeki sözlerinin yakınanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu gözetilerek, sanığın mahkûmiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/26823 Karar: 2013/7033 Tarih: 03.04.2013

"Tutanak Tutmak İçin Kırk Takla Atıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.