Fahiş Fiyat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fahiş Fiyat"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fahiş Fiyat" ifadesi, normalden çok daha yüksek bir fiyatı ifade eder. "Fahiş" terimi aşırı veya ahlaki olmayan anlamına gelir. "Fahiş fiyat" ifadesi, bir ürün veya hizmetin gerektiğinden fazla pahalıya satılması veya sunulması durumunda kullanılır.

Hakaret mi?


Fahiş Fiyat kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığa suç tarihli gazetede "Kalpsizlik" ve "Hastaları kalbinden vurdular" başlıkları altında yazdığı yazılarda "Yüksek İhtisas Hastanesi'nde skandal... Eski başhekim döneminde fahiş fiyata alınan kullanılmış malzemelerin kalp ameliyatlarında kullanıldığı ortaya çıktı Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin raporuna göre eski başhekim. ... ve ekibi, kalbin durdurularak operasyon yapılmasına imkan veren kanülleri dört kat fazla fiyata aldı... Eski başhekimin bir firmayla anlaşarak kullanılmış kanülleri hastaneye fahiş fiyatla aldırdığı ortaya çıktı" biçiminde sözlere yer verdiği görülmektedir. Yazının tümü temyiz dilekçesine ekli belgelerle birlikte değerlendirildiğinde, basının bilgiyi yayma ve eleştiri hakkı kapsamında bulunduğu ve eylemi hukuka uygun kılan sınırın aşılmamış olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece yukarıdaki içtihatlarda uygulama ilkeleri belirtilen bilgi yayma ve eleştiri hakkı sınırının somut olayda hangi sözlerle ve nasıl aşıklığa açıklanıp gösterilmeden, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2007/254 Karar: 2008/1944 Tarih: 27.02.2008

"Fahiş Fiyat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.