Hiçbir Özelliği Olmayan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hiçbir Özelliği Olmayan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hiçbir özelliği olmayan deyimi, değersiz, kötü, sıradan, aşağılık, alçak gibi anlamlara gelen bir sıfattır. Bu sıfat, genellikle insanlar, eşyalar veya olaylar hakkında olumsuz bir yargı bildirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Hiçbir Özelliği Olmayan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık... vekili olarak bulunan sanığın ... tarihinde yapılan duruşma sırasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik itirazın kabulü ile verilen kararın kaldırıldığı, önceki dosyanın son duruşmasında hükmün müzakeresi sırasında salon boşaltılmasına rağmen duruşma savcısının kürsüden inmemesini eleştirerek sarf ettiği "Devletten maaş alman dışında hiçbir özelliği olmayan iddia makamı yerinde kalmıştır" şeklindeki sözlerin muhatabının onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp kaba, incitici davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/39106 Karar: 2014/32877 Tarih: 13.11.2014

"Hiçbir Özelliği Olmayan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.