Davasını Makam İçin Bırakıp Kaçan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Davasını Makam İçin Bırakıp Kaçan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Davasını Makam İçin Bırakıp Kaçan" ifadesi, bir kişinin kendi davasını veya hakkını savunmak yerine, daha güçlü veya etkili birinin yardımını almayı tercih etmesini veya sorununu başkalarına havale etmesini eleştirmek için kullanılan bir tabirdir. Bu ifadeyle kişi, karşısındaki kişinin kişisel sorumluluğunu yerine getirmeksizin başkalarının desteğini veya gücünü kullanarak sorununu çözmeye çalıştığını ve bu durumu eleştirir.

"Davasını makam için bırakıp kaçan" denerek, kişinin kendi sorununu çözmek yerine başkalarının yardımını almayı seçtiği ve kişisel sorumluluğunu yerine getirmediği eleştirilmiş olur. Bu ifade, genellikle kişisel sorumluluğun yerine getirilmemesini, güçlü kişilere bel bağlanmasını veya problem çözme yerine kaçışı eleştirmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Davasını Makam İçin Bırakıp Kaçan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, televizyonda yayınlanan, sanığın basın toplantısına ait görüntülerde kullandığı ifadelerinin (Davasını makam için bırakıp kaçan) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde olduğu, bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/11054 Karar 2020/6200 Tarih: 01.06.2020

"Davasını Makam İçin Bırakıp Kaçan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.