Kafayı Yemiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kafayı Yemiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kafayı yemiş, Türkçe bir deyimdir. Anlamı, aklını kaçırmış, delirmiş, mantıksız veya saçma davranan demektir. Bu deyimdeki yemiş, bir şeyi yiyerek zarar görmek anlamına gelir. Bu deyimin kökeni tam olarak bilinmemektedir, ancak psikolojik bunalım, stres veya travma gibi durumlarda kullanıldığı görülmektedir.

Hakaret mi?


Kafayı Yemiş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın sanığın "Dengesiz, manyak, kafayı yemiş" dediği iddiasına karşın, tanık beyanlarında sadece sanığın "Kafayı yemiş" dediğinin belirtilmesi karşında, hangi söylemin hakaret olarak kabul edildiği tartışılmadan mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18: CD Esas: 2015/6221 Karar: 2015/9351 Tarih: 27.10.2015

"Kafayı Yemiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.