Layıkıyla Soruşturma Yapamıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Layıkıyla Soruşturma Yapamıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Layıkıyla Soruşturma Yapamıyor, Layıkıyla, gereği gibi veya uygun bir şekilde anlamına gelir. Soruşturma, bir konuyu araştırma veya inceleme anlamına gelir. Yapamıyor, yapma yeteneği olmama veya yapma imkanı bulunmama anlamına gelir. Bu yüzden Layıkıyla Soruşturma Yapamıyor, bir konuyu gereği gibi araştırma veya inceleme yeteneği veya imkanı olmama durumunu ifade eder.

Hakaret mi?


Layıkıyla Soruşturma Yapamıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura yönelttiği ...in sağlık düşünemediği, layıkıyla soruşturma yapamıyor, böylelikle ortaya çakma şeklindeki ifade bir bütün olarak değerlendirildiğin de, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi bozmayı gerektirdiğinden....

Yargıtay 4 CD Esas: 2020/9601 Karar: 2020/13406 Tarih: 22.10.2020

 

"Layıkıyla Soruşturma Yapamıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.