Gözünü Hırs Bürümüş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gözünü Hırs Bürümüş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Gözünü Hırs Bürümüş” deyimi “aşırı hırslanmış” anlamına gelir.

Hakaret mi?


Gözünü Hırs Bürümüş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın... Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği... tarihli yazıda "Gözünü hırs bürümüş bir avukat densizce şikayette bulunmuş ise de" ve "Densizce suç atan kişinin bir hukukçu olduğuna inanmakta zorlanmaktayım" şeklindeki sözlerin katılan avukatın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde ağır eleştiri olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10820 Karar: 2015/3502 Tarih: 25.06.2015

"Gözünü Hırs Bürümüş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.