Alkolik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Alkolik"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Alkolik, sürekli ve aşırı alkol tüketme alışkanlığı nedeniyle alkol bağımlılığı yaşayan ve bu durumun sosyal, iş ve aile yaşamına, sağlığına ve yaşam kalitesine zarar verdiği bir kişi olarak tanımlanır. Alkolik terimi, genellikle bir kişinin alkol bağımlısı olduğunu ve bu bağımlılığın yaşamındaki olumsuz etkileri göstermek için kullanılır. Bu durum, kontrolsüz içme, tolerans artışı, yoksunluk belirtileri ve alkol kullanımını sürdürme isteği gibi belirtilerle kendini gösterir. Alkolizm, tıbbi bir durum olarak kabul edilir ve tedavi gerektirir.

Hakaret mi?


Alkolik kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, katılanın eşi ve kayınvalidesi olan sanıkların ayrı evde yaşayan ancak boşanma davası nedeniyle tapusu kendi- sine ait evde eşya tespiti yaptırmak için kendilerinin olmadığı bir anda noter ve avukatlarıyla birlikte eve giren katılana yönelik "Biz yokken sen evimize nasıl girersin, hapçı, hırsız, alkolik" şeklindeki sözlerle hakaret ettiklerinin avukat, noter kâtibi, güvenlik görevlisi ve kom- şu olan yeminli tanıklar ........... ve...'in anlatımlarıyla sabit olmasına rağmen, tanıkların müştekiyle arkadaş oldukları ve aralarında iş ilişkisi bulunduğundan bahisle beyanlarına itibar edilmeyerek yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/24648 Karar: 2014/13480 Tarih: 24.04.2014

Karar #2

Eylemin (İnternet gazetesinde, İl Genel Meclisi Başkanına hitaben: Birahane ve meyhane düşkünü olduğu savunulan alkolik sıfatlı... 'in marifetlerini yazacağız, sonradan dönme küfürbaz...'i... nasıl keşfetti, sakın menfaat olması. Cemaat düşman olduğu söylenen. ...çırpınıyor, ilimiz İl Genel Meclisi Başkan... ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığından valiliğimize intikal ettirilen...spor ve amatör spor kulüplerine aktarılan altı yüz milyar paradan dolayı görevi kötüye kullanıp kullanılmadı hakkında soruşturma açıldığı açıklanmıştı, ancak duyumlarımıza göre...in kötü niyetli olmadığı gerekçesiyle sözüm ona yandaş yargı sayesinde olaydan kendini sıyırdı, iddia bu ya vurgun örtbas edildi) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11615 Karar: 2016/4355 Tarih: 08.03.2016

Karar #3

Tüm dosya kapsamına göre sanığın katılana "Alkolik, bunak' dediği anlaşıldığı halde, sübut bulan suçtan sanığın mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2010/35246 Karar: 2012/41578 Tarih: 20.09.2021

"Alkolik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.