Sen Kiminle Dans Ediyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Kiminle Dans Ediyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen kiminle dans ediyorsun", birinin bir başkasından üstün olduğunu vurgulamak anlamında kullandığı, ukalalık içeren deyimdir. Bu ifade, karşı tarafın davranışını veya sözlerini küçümsemek veya alay etmek amacı taşır. Ancak bu tür ifadeler alaycı ve saygısız bir dil içerebileceği için iletişimde dikkatli olmak önemlidir. Karşılıklı anlayışı ve saygılı bir dil kullanarak iletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürmek daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Sen Kiminle Dans Ediyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın şikâyetçiye yönelik sarf ettiği kabul edilen "Benim param ile buradasın, sen kiminle dans ediyorsun" biçimindeki sözler yakınmayı somutlaştıran nezaket dışı davranış olarak nitelense de TCK'nın 125/1. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun kanuni unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, beraat kararı yerine mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/37063 Karar: 2014/33470 Tarih: 19.11.2014

"Sen Kiminle Dans Ediyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.