Cüce

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cüce"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cüce" normalden daha küçük boyutta olan bir kişiyi veya nesneyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Aynı zamanda, astronomide de "cüce gezegen" gibi ifadelerde kullanılarak, tam anlamıyla bir gezegen olmayan ancak yine de yıldızın çevresinde dönen cisimleri tanımlamak için kullanılabilir. Terim, boyut anlamında genellikle olumsuz veya aşağılayıcı bir anlam taşımaz. Özellikle tıbbi veya bilimsel bağlamlarda kullanıldığında nesnenin veya kişinin boyutunun küçüklüğünü belirtir.

Hakaret mi?


Cüce kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelttiği "Ben seni tanıyorum, senin o cüce müce boyuna bakmam, seni çarparım, beni oraya getirtme" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10097 Karar: 2018/7152 Tarih: 09.05.2018

"Cüce" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.