Krallık Dönemini Kapatmanızı Arz Ediyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Krallık Dönemini Kapatmanızı Arz Ediyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Krallık dönemini kapatmanızı arz ediyorum, bir kişinin veya bir grubun krallık adı verilen bir yönetim biçimini veya bir yaşam tarzını sonlandırmasını, bırakmasını, değiştirmesini veya vazgeçmesini isteyen bir talep veya emir ifadesidir. Krallık dönemini kapatmanızı arz ediyorum, ayrıca bir kişinin veya bir grubun bencil, otoriter, hakimiyetçi, lüks veya aşırı bir şekilde davranmasını, söylemesini, tutum sergilemesini veya karar vermesini istemeyen bir ifade de olabilir. Krallık dönemini kapatmanızı arz ediyorum, genellikle kızgın, sabırsız, talepkar veya mücadeleci bir kişi tarafından söylenir.

Hakaret mi?


Krallık Dönemini Kapatmanızı Arz Ediyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın asliye hukuk mahkemesi hâkimi olan katılana çeşitli tarihlerde yazdığı dilekçelerde yer alan "Dosyamızdan çekilmenizi, krallık dönemini kapatmamızı arz ediyorum, krallık dönemini sürdürmektesiniz, bu şekil taraf tutma ile keyfi kabul edemem" biçimindeki beyanları ile hakimin davadan çekilmesini amaçlayıp bu ifadelerin TCK’nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde bulunması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden sanığın hükümlülüğüne karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/10669 Karar: 2013/21617 Tarih: 10.09.2013

"Krallık Dönemini Kapatmanızı Arz Ediyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.