Seni Dövdüğü Kadar Varmış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Dövdüğü Kadar Varmış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Dövdüğü Kadar Varmış" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir konuya yönelik olarak, başkasının tecrübesini veya deneyimini sorgulama veya onunla aynı durumda olma hakkını sorgulama amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin başkalarının yaşadığı zorlukları veya deneyimleri anlayamama veya paylaşamama durumunu ifade ederken, aynı zamanda karşı tarafın bu konuda haklı bir perspektife sahip olduğunu kabul etmeme veya küçümseme anlamı da taşıyabilir.

"Seni Dövdüğü Kadar Varmış" ifadesi, genellikle bir kişinin başkalarının yaşadığı zorlukları veya tecrübeleri anlamamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır. Bu ifadeyle bir kişi, karşı tarafın kendisi gibi zorluklar yaşadığını veya deneyimlediğini düşünmeyerek onun deneyimini küçümseyebilir veya reddedebilir. İletişimde empati göstermek, başkalarının deneyimlerini anlamaya ve takdir etmeye çalışmak önemlidir. Anlayışlı bir iletişim tarzı, daha olumlu ve sağlıklı etkileşimlerin oluşmasına yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Seni Dövdüğü Kadar Varmış kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın " Seni dövdüğü kadar varmış, kaynatanın seni dövdüğü kadar varmış" şeklindeki ifadeleri mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve incitici söz niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5584 Karar: 2015/6493 Tarih: 05.10.2015

"Seni Dövdüğü Kadar Varmış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.