Senin Gibi Memurları İyi Tanırım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Gibi Memurları İyi Tanırım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Gibi Memurları İyi Tanırım" ifadesi ise bir kişinin, kamu görevlisi veya memur türünden insanları nasıl tanıdığını ve onların davranışlarını ne kadar iyi bildiğini ifade eder. Bu ifade genellikle kişinin deneyimini veya gözlem yeteneğini vurgulamak için kullanılır. Bu ifadeyle bir kişi, memur veya kamu görevlisinin genellikle nasıl davrandığını veya hangi tür taktikleri kullandığını iyi bildiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Senin Gibi Memurları İyi Tanırım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın haciz işlemi esnasında bir eşyanın götürülmek istenmesi üzerine olaya müdahale eden polis memuruna söylediği "Sen kimsin, senin gibi memurları iyi tanırım" şeklindeki ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/23009 Karar: 2016/5907 Tarih: 24.03.2016

"Senin Gibi Memurları İyi Tanırım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.