Çayları Bittiyse Bir Çay Daha Söyleyeyim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çayları Bittiyse Bir Çay Daha Söyleyeyim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


deyimdir. Bu ifade, konuğa olan ilgiyi, sıcaklığı ve hoşgörüyü vurgulamak amacıyla kullanılır.

Örneğin, bir ev sahibi, konuklarına çay ikram ettiğinde ve konuklar çaylarını bitirdiklerinde, "Çayları Bittiyse Bir Çay Daha Söyleyeyim" ifadesini kullanarak, konuklara daha fazla çay içmeleri için davet etmek istediklerini ifade ederler. Bu ifade, genellikle samimi ve hoşgörülü bir tutumu yansıtmak amacıyla kullanılır. Dolaylı bir şekilde, ifade aynı zamanda konukseverliği, sıcaklığı ve misafir ağırlama geleneğini yansıtarak, kişiler arası olumlu ilişkileri vurgular.

Mecazi olarak ise kişilerin para ihtiyacı olduğunu, rüşvet ile işi çözeceğine ima eder.

Hakaret mi?


Çayları Bittiyse Bir Çay Daha Söyleyeyim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanık avukatın duruşmanın daha önce ilan edilen saatte başlamaması üzerine müşteki hâkimi kastederek yüksek sesle "Çaplan bittiyse bir çay daha söyleyeyim" diye bağırdığı, bahse konu sözü kimin söylediğini soran müştekiye "Ben söyledim, sen duruşmamı yapacak mısın? Sen burada konuşma gir içeri duruşmanı yap" şeklinde karşılık verdiği, müştekinin ikazı üzerine söylediği "Sen gir içeri duruşmanı yap, sen benimle bir önceki celse böyle konuşmuştun" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanan bu saçtan beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD (Esas: 2015/39470 Karar: 2017/9714 Tarih: 27.09.2017

"Çayları Bittiyse Bir Çay Daha Söyleyeyim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.