Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar," Türkçe bir deyimdir ve mecazi anlamıyla kullanılır. Bu deyim, kişinin yalan söylediği durumların ve hilelerin bir süre sonra ortaya çıkacağını ifade eder. Yani, yalan söylemek veya hile yapmak geçici bir süre için işe yarayabilir, ancak sonunda gerçekler açığa çıkar ve kişi kendini ifşa eder.

Hakaret mi?


Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın Facebook sosyal paylaşım sitesi üzerinden katılan hakkında yazdığı kaba hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin (Yalancının mumu yatsıya kadar yanar) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17042 Karar: 2022/17592 Tarih: 21.09.2022

"Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.