Yalan Yanlış Şeyler Yazıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalan Yanlış Şeyler Yazıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yalan yanlış şeyler yazıyorsunuz," kişinin yazdıklarını veya ifadelerini doğru olmadığını veya yanıltıcı olduğunu ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, karşınızdaki kişinin yazılanları inandırıcı bulmadığını veya yanlış olduğunu düşündüğünü ifade etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Yalan Yanlış Şeyler Yazıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın kanılanlara söylediği kabul edilen "Yalan yanlış şeyler yazıyorsunuz, uydurup uydurup cevap veriyorsunuz lan, müdürünüz 20 yıldır oturuyor, ne iş yapıyor’’ şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve haysiyetini rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurlar itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığa bu suçtan beraatı verine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/42934 Karar: 2017/12435 Tarih: 06.11.2017

"Yalan Yanlış Şeyler Yazıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.