Senin Yaşın Kadar Memurluğum Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Yaşın Kadar Memurluğum Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Senin Yaşın Kadar Memurluğum Var, bir mecaz ifadedir. Bu ifade, bir memurun kendisinden daha genç birine, memuriyetteki tecrübesini ve otoritesini vurgulamak için kullandığı bir sözdür. Bu ifade, genellikle kaba veya alaycı bir şekilde söylenir.

Hakaret mi?


Senin Yaşın Kadar Memurluğum Var kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanık tarafından adliye koridorunda hâkim olan müştekiye hitaben söylediği kabul edilen "Sen kim oluyorsun, hâkim kim oluyormuş, senin yaşın kadar benim memurluğum var" şeklindeki ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve kaba ifade niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3577 Karar: 2018/1836 Tarih: 15.02.2018

"Senin Yaşın Kadar Memurluğum Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.