Zevzek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zevzek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zevzek," genellikle argo veya kaba bir üslupla kullanılan bir kelime olup, bir kişiyi aşırı konuşkan, boşboğaz veya gereksizce fazla konuşan biri olarak nitelendirir.

Hakaret mi?


Zevzek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Twitter hesabından Cumhurbaşkanını hedef alarak "Filistin için sokaklara dökülen yosmaların seçtiği faşist diktatör...'ımızı bizden aldı", "Adam olamadın gitti zevzek" şeklinde paylaşımlarda bulunmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına....

Yargıtay 18, CD Esas: 2016/5910 Karar: 2017/3859 Tarih: 04.05.2017

"Zevzek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.