Yahudi Dönmesi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yahudi Dönmesi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yahudi Dönmesi," genellikle Yahudi inancından sapmış veya ayrılmış olan bir kişinin tekrar Yahudi inancına dönmesini ifade eder. Terim, özellikle dini veya etnik bir bağlamda kullanılır ve kişinin Yahudilikle ilişkisini yeniden kabul ettiği bir durumu ifade eder.

Hakaret mi?


Yahudi Dönmesi  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Internet sitesinde Atatürk hedef alınarak "Osmanlı'yı yıkanlar ve Cumhuriyeti karanlar Sabetaycılar, Yahudi dönmelerine masonlardır. Atatürk Yahudi dönmesiydi" şeklinde yazı yayınlanmasına ilişkin) incelenen dosyaya göre hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına.......

Yargıtay 11. CD Esas: 2017/12873 Karar: 2018/4112 Tarih: 03.05.2018

"Yahudi Dönmesi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.