Dini Kullanarak Bir Yerlere Gelmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dini Kullanarak Bir Yerlere Gelmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dini kullanarak bir yerlere gelmek", genellikle bir kişinin veya grubun dini değerleri veya inançları manipüle ederek, toplumsal veya siyasi güç elde etmeye çalıştığını ifade eden bir tabirdir. Bu ifade, dini inançları istismar ederek kendi çıkarlarını veya hedeflerini gerçekleştirmeye çalışan kişileri veya grupları eleştirmek amacıyla kullanılır. "Dini kullanarak bir yerlere gelmek" terimi, dini değerleri ve inançları istismar eden manipülatif bir yaklaşımı ifade ederken, aynı zamanda bu tür davranışların etik olmadığını ve dini değerlerin suiistimal edilmesini vurgular.

Bu tabir, genellikle toplum içinde güç veya prestij elde etmek amacıyla dini değerleri istismar eden kişilerin veya grupların faaliyetlerini eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır. "Dini kullanarak bir yerlere gelmek" ifadesi, dini inançların ve değerlerin kutsallığını ve saygınlığını vurgularken, bu tür istismarların dini toplulukları manipüle etmeye yönelik olumsuz etkilerini yansıtır. Bu tür ifadeleri kullanırken, dini değerlere saygılı bir dil kullanmak ve toplumsal duyarlılıkları gözetmek önemlidir.

Hakaret mi?


Dini Kullanarak Bir Yerlere Gelmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelik internet sitesinde ... rumuzu ile yazdığı "Dini kullanarak bir yerlere gelenlerin başını çeken ... yüzünden ...çuklar o kadar çoğaldı ki" şeklindeki yazıların bütün halinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8672 Karar: 2015/10865 Tarih: 11.11.2015

"Dini Kullanarak Bir Yerlere Gelmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.