Şeref ve Haysiyet Yoksunu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şeref ve Haysiyet Yoksunu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şeref ve haysiyet yoksunları, toplumun değerlerine saygı duymayan, başkalarının haklarına ve onurlarına saldıran kişilerdir. Onların varlığı, toplumda bir çürümeye yol açar ve güvenin sarsılmasına neden olur. Bu makalede, şeref ve haysiyet yoksunlarının nasıl tanınabileceği, onlarla nasıl başa çıkılacağı ve toplumun bu tür kişilere karşı nasıl önlemler alabileceği gibi konuları ele alacağız. Şeref ve haysiyet yoksunlarının etkilerini azaltmak için bilinçlenmek ve harekete geçmek önemlidir. Toplum olarak, bu tür kişilere karşı sırtımızı dönmemeli, onları teşhir etmeli ve adaletin sağlanması için çaba göstermeliyiz.

Şeref ve haysiyet yoksunu bir insan, toplumun temel değerlerini hiçe sayan, ahlaki çöküntü içinde olan bir kişidir. Bu tür insanlar, dürüstlük, saygı, adalet gibi değerleri hiçe sayarak sadece kendi çıkarlarını ön planda tutarlar. Toplumda güven ve saygınlık kazanmanın yolu ise tam tersidir; şerefli ve haysiyetli olmaktan geçer. Şeref ve haysiyet yoksunu bir insan, çevresindeki insanlara zarar verme potansiyeline sahiptir. İnsanları manipüle ederek kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder ve başkalarının duygularını hiçe sayar. Bu tür insanların toplumda yayılması, insanların birbirine güvenini sarsar ve ilişkilerin zedelenmesine neden olur.

Hakaret mi?


Şeref ve Haysiyet Yoksunu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hukuk davası kapsamında sunulan dilekçede, karşı tarafa hitaben: Senetlerin tarafımdan çalındığını iddia edecek kadar şeref ve haysiyet yoksunu bir müfteri olmuş, alçakça iftiralarının sonu gelmemiş ve bu şekilde mağduriyet rol oynayarak hırsızlıklarına kılıf uydurmaya çalışmıştır) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/6444 Karar: 2015/9295 Tarih: 27.10.2015

"Şeref ve Haysiyet Yoksunu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.