Utanma Arlanma Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Utanma Arlanma Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Utanma arlanma yok" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun ahlaki veya toplumsal normları umursamadan, çekinmeden veya utanç duymadan davrandığını veya hareket ettiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu terim, kişinin toplumsal baskılara veya ahlaki değerlere aldırmadan kendi isteğine veya çıkarlarına uygun bir şekilde davrandığını vurgular. "Utanma arlanma yok" terimi, kişinin içinde bulunduğu durum veya davranışı eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, çoğu toplumda olumsuz bir anlam taşır ve kişinin samimiyetsiz veya saygısız bir tutum sergilediği durumları ifade eder. "Utanma arlanma yok" ifadesi, kişinin toplumsal normlara veya etik değerlere uymadığı, başkalarını incittiği veya toplumun kabul edilmiş davranışlarını göz ardı ettiği durumları eleştirirken, aynı zamanda içtenlik, saygı ve ahlaki değerlerin önemini vurgular. Terim, dürüst ve adil davranışın yanı sıra insanların toplumsal sorumluluklarını yerine getirme gerekliliğini vurgulayarak iletişimde ahlaki bir çerçeve oluşturabilir.

Hakaret mi?


Utanma Arlanma Yok kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medyada, siyasi parti il başkanına hitaben: Yuh sana, utanma arlanma da yok, sana kocaman bir tükürük atmak lazım, yazıklar olsun sana, bu kadar açık yalan konuşan bir adamdan korkulur) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2087 Karar: 2019/12508 Tarih: 18.09.2019

"Utanma Arlanma Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.