Sekreter Elbisesi Giy

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sekreter Elbisesi Giy"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sekreter elbisesi giy" ifadesi, genellikle bir kadının profesyonel veya ciddi bir görünüm sergilemesi gerektiğinde, ona tavsiyede bulunmak veya yönlendirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kadının resmi veya iş ortamına uygun bir kıyafet tercih etmesini ifade ederken, ciddiyetini veya yetkinliğini vurgular.

"Sekreter elbisesi giy" terimi, iş dünyasında veya profesyonel ortamlarda kadınların uygun ve saygın bir görünüm sergilemelerinin önemini vurgularken, aynı zamanda kişinin kendini ve işini ciddiye almasını ifade edebilir. Bu ifade, genellikle danışma veya öneri şeklinde kullanılırken, kadınların iş dünyasında veya resmi etkinliklerde nasıl giyinmeleri gerektiğine dair bir fikir sunmak amacıyla kullanılır. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin alaycı veya aşağılayıcı bir şekilde kullanılmaması ve kadınların kıyafet tercihlerine saygı gösterilmesidir.

Hakaret mi?


Sekreter Elbisesi Giy hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Olay tarihinde sanığın katılana yönelik söylemiş olduğu "O zaman sekreter elbisesi giy öyle otur" şeklindeki sözlere ilişkin) vicdani kanunun oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 4 CD Esas:2021/30328 Karar: 2021/21230 Tarih: 09.09-2021

"Sekreter Elbisesi Giy" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.