Kim Oluyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kim Oluyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kim oluyorsun?" ifadesi, bir kişinin kendini gereksiz yere büyük göstermeye veya aşırı özgüvenli davranmaya çalıştığını eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin kendini aşırı önemseyerek veya kendini beğenmiş bir tavır sergileyerek başkalarının dikkatini çekmeye çalıştığını vurgularken, aynı zamanda kişinin gerçek değerini veya yeteneklerini sorgulama amacını taşır. "Kim oluyorsun?" terimi, genellikle olumsuz bir çağrışım taşır ve kişinin alçak gönüllülüğü veya ölçülü davranışlarına vurgu yapar.

Bu deyim, bir kişinin kendini gereğinden fazla önemsemeye veya büyük göstermeye çalıştığını eleştirirken, aynı zamanda insanların alçak gönüllülük, samimiyet ve doğallık değerlerine dikkat çeker. "Kim oluyorsun?" ifadesi, insanların içten ve mütevazi davranışlarının daha değerli olduğunu anlatırken, aynı zamanda kendini gereksiz yere abartma veya takdir kazanma amacıyla gösteriş yapmaktan kaçınma gerekliliğini vurgular. Terim, insanların gerçek öz değerlerini koruma ve başkalarıyla doğal bir şekilde iletişim kurma gerekliliğini anlatırken, aynı zamanda aşırı özgüvenin ve kendini beğenmişliğin olumsuz etkilerine dikkat çeker.

Hakaret mi?


Kim Oluyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık ve inceleme dışı sanığın ceza infaz kurumunda bulunan sanık …'in amcasının oğlunu ziyaret etmek için Cumhuriyet savcısı olan katılandan talep ettikleri görüş izninin reddedilmesi üzerine sanığın katılana "Burası Devlet kapısı, kim oluyorsun da böyle davranıyorsun" dediği olayda, "Kim oluyorsun" şeklindeki ifade nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2017/18-978 Karar: 2018/422 Tarih: 11.10.2018

"Kim Oluyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.