Başlarım Senin Yapacağın İşe

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başlarım Senin Yapacağın İşe"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başlarım senin yapacağın işe" ifadesi, bir kişinin bir başkasının yapacağı işe veya projeye inanmadığını veya önemsemediğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin diğerinin yeteneklerine veya işin başarısına olan güvensizliğini yansıtır ve genellikle olumsuz bir anlam taşır. Bu ifade, kişinin bir projeye veya işe dahil olması durumunda, onların katkılarının önemsiz olduğunu veya işin başarısını olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade eder. Ancak, bu ifade kullanılırken, söylenen şeyin doğruluğu ve doğru kullanımı açısından dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır.

Hakaret mi?


Başlarım senin yapacağın işe kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura söylediği kabul edilen Sen nasıl doktorsun, senin yapacağın işe başlarım biçimindeki sözlerin kaba hitap tarzı niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 20159814 Karar: 201513720 Tarih: 17.12.2015

"Başlarım Senin Yapacağın İşe" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.