Ayağa Kalkacaksın Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ayağa Kalkacaksın Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ayağa kalkacaksın lan" ifadesi, bir kişiye hedeflenen veya tehditkar bir şekilde, kendine gelmesi, daha dikkatli olması veya bir şeyleri düzeltmesi gerektiği anlatılmak istendiğinde kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle daha baskın veya otoriter bir ses tonuyla söylenir ve karşı tarafa bir uyarı veya emir verirken kullanılır. Gerçek bir anlamda kişi yanına geldiğinde ayağa kalkması ve saygı göstermesi istenen bir cümledir.

İfade, genellikle olumsuz bir durumu düzeltmek veya kişiyi daha ciddi bir şekilde düşünmeye teşvik etmek amacıyla kullanılır. Ancak kullanımına dikkat etmek önemlidir, çünkü bu ifade tehditkar veya saldırgan bir şekilde algılanabilir. İfadeyi kullanırken karşı tarafın duygusal tepkilerini göz önünde bulundurmak ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Ayağa Kalkacaksın Lan hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği kabul edilen "Ayağa kalkacaksın lan" şeklindeki kaba ve nezaket dışı sözlerin katıların onur, şeref ve saygın lığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici nitelikte olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, haksız bir fiile tepki olarak işlendiği kabul edilerek kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle sanık hakkında CMK'nin 223/4-c maddesi gereğince beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/6616 Karar: 2014/31656 Tarih: 04.11.2014

"Ayağa Kalkacaksın Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.