Alacaklı İle İşbirliği Yapıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Alacaklı İle İşbirliği Yapıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Alacaklı ile işbirliği yapıyorsun" ifadesi, Türkçede bir kişi veya kuruluşun, borçlu olunan bir kişi veya kuruluşla (alacaklı) ortak hareket ettiğini, onlarla çalıştığını ya da onlara destek verdiğini belirtmek için kullanılabilir. Bu ifade, genellikle birinin alacaklıya yardım ettiği veya alacaklıyla aynı çıkarlara sahip olduğu düşünüldüğünde söylenir. Bu durum, özellikle borçlu olan kişi veya kuruluşun, alacaklıya karşı bir avantaj elde etmek veya borcunu ödememek için alacaklıyla işbirliği yaptığına dair bir şüphe durumunda kullanılabilir.

Hakaret mi?


Alacaklı ile işbirliği yapıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın (avukata ve icra müdür yardımcısına hitaben) söylediği "Herkes mafya olmuş, devlet de mafya olmuş" ve "Sen alacak ile işbirliği yapıyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğin- deki sözlerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3206 Karar: 2018/591 Tarih: 22.01.2018

"Alacaklı İle İşbirliği Yapıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.