Erkek Ol

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Erkek Ol"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Erkek ol" ifadesi, genellikle meydan okuma, cesaretlendirme veya kişiyi daha geleneksel veya stereotipik bir erkek davranışı sergilemeye teşvik etme amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu tür bir ifade, toplumsal cinsiyet normlarına uymaya veya belirli erkeklik özelliklerini göstermeye yönelik bir çağrıda bulunabilir.

Ancak, bu ifade aynı zamanda aşağılayıcı veya küçümseyici bir anlam da taşıyabilir. Kişinin davranışlarını sorgulamak, onu dışlamak veya küçümsemek amacıyla kullanıldığında olumsuz bir ton kazanabilir.

Dilin gücü ve etkisi nedeniyle, insanların cinsiyetlerine veya davranışlarına dayalı olarak değerlendirilmesini veya eleştirilmesini engellemek için daha saygılı ve eşitlikçi bir dil kullanılmalıdır. Her bireyin kendi kimliğini ve tercihlerini ifade etmesine saygı göstermek, toplumsal cinsiyet normlarının ötesine geçmeyi teşvik eder.

Hakaret mi?


Erkek Ol kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın aralarında arazi uyuşmazlığı olan kardeşi katılana söylediği "Erkek misin, biraz erkek of seklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ancak hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/38238 Karar: 2014/36928 Tarih: 24.12.2014

Karar #2

Somut olayda, sanığın boşandığı eşinden olan çocuğuyla kişisel ilişki kurma hakkı olmasına rağmen eski eşinin kardeşi katılan ... tarafından bu ilişkinin kurulmasının engellendiği düşüncesiyle, yine çocuğuyla görüşebilmek arzusuyla katılana gönderdiği mesajlarda "Sen de az bir şey nefis varsa, az bir şey erkek ol, kimin parasını yediğin ortada, erkek misin oğlum sen, kimsin,... benim kanımdan, şerefli ol gönder" şeklinde nezaket dışı ve kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9674 Karar: 2015/10556 Tarih: 09.11.2015

Karar #3

Katılanın aşamalardaki iddialarına, sanığın iddiaya konu mesajları cep telefonu aracılığıyla katılana gönderdiğine ilişkin savunmasına ve sanık tarafından gönderildiği anlaşılan mesajlarda yer alan "Senin de sözünü adamlığını, şerefini göreyim, iş görmeye gelince kaçıyorsun, bana şerefi, özü, sözü bir olan hanginiz söyleyin, aç kızına para ver, erkek ol biraz" şeklindeki sözlerin içeriğine göre, mesajlarda yazılı sözlerin eleştiri ve sitem sınırlarımı aşıp katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu gözetilmeden, sanığın atılı suçtan mahkûmiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanığın beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/15602 Karar: 2012/47398 Tarih: 04.12.2012

"Erkek Ol" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.