Gerici

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gerici"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Gerici, toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş) olarak tanımlanır. Gerici, ilerici karşıtı, mürteci, tutucu, bağnaz gibi kelimelerle de ifade edilebilir. Gericilik, toplumsal değişime ve gelişmeye karşı çıkan, geriye dönüşü savunan bir ideoloji veya akımdır.

Hakaret mi?


Gerici kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın... Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben verdiği şikâyet dilekçesi ile idari yaptırıma itiraz dilekçelerinde, mağdur emniyet müdürü hakkında yer alan "Atatürk’ün çağdaş anlayışına düşman, gerici anlayışa dikkat edilmesi gerekir" şeklindeki sözlerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/37646 Karar: 2014/21462 Tarih: 12.06.2014

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılana hitaben "Gerici yobazlar" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katlanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması hukuka aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/4058 Karar: 2018/537 Tarih: 22.01.2018

Karar #3

(Üniversiteyi ziyaret eden YÖK Başkanı hedef alınarak "Tayyip in uşağı, gerici... üniversiteden defol, Tayyip'i alana... bedava, AKP uşağı" , şeklinde slogan atılmasına ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi kararına (beraat) yönelik olarak Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyizinin sanığın sözlerinin hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğuna yönelik hususları içerdiği, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından, İstinaf Dairesinin kararı usul ve yasaya uygun bulunmakla, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyiz istemi yerinde görülmediğinden, karara yönelik temyiz isteminin, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca esastan reddine...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/33535 Karar: 2022/10765 Tarih: 21.04.2022

"Gerici" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.