Terör

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Terör"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Terör, siyasi, dini, ideolojik veya toplumsal amaçları elde etmek veya yaymak amacıyla şiddet, korku veya dehşet gibi yöntemleri kullanarak sivil halkı veya hükümetleri hedef alan şiddet eylemlerini ifade eder. Terörizm, amacına ulaşmak için korku ve panik yaratmayı hedefler ve genellikle sivillere yönelik saldırıları içerir. Terör eylemleri bombalama, saldırılar, kaçırma, rehine alma gibi yöntemleri içerebilir ve insanların can güvenliğini tehlikeye atarak istenen sonuçları elde etmeye çalışır.

Terörizm, toplumları istikrarsızlaştırmak, hükümetleri zayıflatmak, toplumsal düzeni bozmak ve genel olarak kaos yaratmak amacı taşır. Terör eylemleri genellikle siyasi, dini veya ideolojik amaçlarla gerçekleştirilirken, sonuçları itibariyle masum insanları etkileyebilir ve insan haklarına ciddi şekilde zarar verebilir. Ulusal ve uluslararası güvenlik tehdidi olarak kabul edilen terörizmle mücadele, toplumların güvenliğini korumak ve istikrarı sağlamak amacıyla birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından önemli bir önceliktir.

Hakaret mi?


Terör  kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay tarihinde gizli kamera ile adliyeye girmeye çalışan sanığın adliye girişinde arama yapan görevli polis memurlarına hitaben söylediği "PKK'nın terörü bitti, şimdi sizin terörünüz başladı" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8636 Karar: 2015/5443 Tarih: 15.09.2015

"Terör" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.