Senin Terbiyen Eksik Kalmış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Terbiyen Eksik Kalmış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Terbiyen Eksik Kalmış" ifadesi, bir kişiye veya kişinin davranışına yönelik olumsuz bir eleştiri taşıyan bir tabirdir. Bu ifade, genellikle birinin saygılı veya uygun bir şekilde davranmadığını, hoşgörüsüz veya nezaket kurallarına uymayan bir tutum sergilediğini ifade eder.

"Senin Terbiyen Eksik Kalmış" tabiri, bir kişinin sosyal veya kültürel normlara uygun davranmadığı veya başkalarına karşı saygılı olmadığı durumları eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır. Bu ifade, insanların birbirine karşı olumlu ve saygılı bir iletişim tarzı benimsemesi gerekliliğini vurgularken, aynı zamanda toplumsal uyum ve insan ilişkilerinin önemini de belirtir. Terbiye ve nezaket, toplum içinde sağlıklı iletişimin temel taşlarından biridir ve insanların birbirine saygı göstermeleri ve hoşgörülü olmaları, olumlu ilişkilerin ve toplumsal düzenin sürdürülmesinde kritik bir rol oynar.

Hakaret mi?


Senin Terbiyen Eksik Kalmış kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Saçma sapan konuşuyorsun, doğru konuş, sen çok terbiyesizsin, senin terbiyen eksik kalmış" şeklindeki sözün muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16810 Karar: 2022/15884 Tarih: 23.06.2022

"Senin Terbiyen Eksik Kalmış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.