Memur Kökenli Hâkim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Memur Kökenli Hâkim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Memur kökenli hâkim, kamu hizmetinde çalışmış ve sonradan hâkim olmuş kişi demektir.

Hakaret mi?


Memur Kökenli Hâkim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mahkemeye sunduğu dilekçe ile müştekilere yönelik söylediği "Vereceğiniz karar umurumda bile değil, mahkemeniz hukuk bilgisine sahip değildir, idare mahkemesinin yapılanması, memur kökenli hakimlerden gelmişlerdir, bundan dolayı da hukuk eğitimi almamış kimselerdir, bu yüzden de ben mağdur olmaktayım" şeklindeki sözlerin mahkeme heyetinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas:2013/1490 Karar: 2014/15256 Tarih: 06.05.2014

"Memur Kökenli Hâkim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.