Zındık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zındık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zındık," genellikle dini veya mezhebi bir aşağılama ve hakaret ifadesi olarak kullanılan bir terimdir. Bu terim, İslam kültüründe heterodoks veya sapkın inançlara sahip kişileri tanımlamak için kullanılır. "Zındıklar," İslam'ın temel inançlarına aykırı görüşleri olan veya İslam'ı eleştiren bireyler veya gruplar olarak algılanabilir.

Hakaret mi?


Zındık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medya vasıtasıyla, sendika başkanı hedef alınarak: zındık) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/29939 Karar: 2022/23345 Tarih: 23.11.2022

"Zındık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.