Düzenbaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düzenbaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Düzenbaz" kelimesi, genellikle aldatıcı, hilekar veya dolandırıcı bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Düzenbazlar, amaçlarına ulaşmak için yalanlar, aldatıcı taktikler veya hileli yöntemler kullanabilen bireylerdir. Bu kişiler, genellikle insanların güvenini kazanarak onları aldatmaya çalışır ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder.

Düzenbazlar, çeşitli alanlarda ortaya çıkabilirler; ticarette, ilişkilerde, finansal işlemlerde ve diğer birçok durumda karşımıza çıkabilirler. İnsanları kandırarak veya yanıltarak çeşitli avantajlar elde etmeye çalışabilirler. Örneğin, finansal bir düzenbaz, yatırım fırsatları sunarak insanları dolandırabilir veya vaat ettiği kazançları sağlayamadan paralarını alabilir. Aynı şekilde, duygusal düzeyde de ilişkilerdeki insanları manipüle edebilirler.

Hakaret mi?


Düzenbaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın ilçe kaymakamı olarak görev yaptığı ve emrinde görev yapan katılan yazı işleri müdürü hakkında valilik makamınca soruşturma başlatılması amacıyla ... tarihinde yazmış olduğu yazıda katılanı kastederek "Saldırgan mizah olup mekan sahipleri ve paravan şirketleri ile birlikte her türlü düzenbazlığın içindedir" şeklindeki ifadeler bir bürün olarak değerlendirildiğinde, sanığı katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8945 Karar: 2015/10905 Tarih: 11.01.2015

Karar #2

Somut olayda, yargılanan sanığın yargılama konusu olaya dair sunmuş olduğu dilekçede karşı taraf olan katılanı kastederek "Sayın Avukat ...in mesleği olan avukatlık mesleğini kötüye kullanmak suretiyle hakkı olmayan bir parayı elde edebilmek için yapmış olduğu bir dizi düzenbazlıklardan biri olup" şeklindeki sözlerin katılan avukatın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26161 Karar: 2016/16720 Tarih: 26.10.2016

Karar #3

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Sen hala oyun çevir, bak birazdan o evi başına yıkmayacak mıyım, yalancı düzenbaz) söyleniş şekli ve söylendiği bağlam içinde düşünüldüğünde, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/6137 Karar: 2019/16933 Tarih: 02.12.2019

"Düzenbaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.