Misyonerlik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Misyonerlik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Misyonerlik", genellikle dini inançları yaymak veya başkalarını bir inanç veya felsefeye çekmek amacıyla görevlendirilen kişilerin yürüttüğü faaliyetlerin toplamını ifade eder. Bu terim, genellikle bir dini grup veya mezhebin mensupları tarafından farklı toplumlarda veya bölgelerde inançlarını yaymak için gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlar. Misyonerlik, aynı zamanda insan hakları ve etik açıdan da değerlendirilen bir konudur ve bazı durumlarda yerel kültürleri veya gelenekleri etkileyebilir.

Misyonerlik, tarih boyunca farklı dini inançların ve mezheplerin yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu faaliyetler, dinlerin öğretilerini ve değerlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlayabilirken, bazı durumlarda da eleştiri ve tartışmalara neden olabilir. Misyonerlik, farklı dinler arasındaki etkileşimleri ve kültürel alışverişi de şekillendirebilirken, aynı zamanda kendi inançlarına bağlı olan bireylerin dünya görüşlerini yayma çabalarını ifade eder.

Hakaret mi?


Misyonerlik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, okul yöneticileri hedef alınarak: Özel... Okulu geçtiğimiz günlerde düzenledikleri gezi ile öğrencilerini İngiltere'ye götürürken, okul yönetiminin öğrencileri İngiltere'ye götürmesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Yıllardır misyonerliğin merkezi olan İngiltere'nin Özel Okulu yönetimi tarafından tercih edilmesi anlaşılmazken, gidilecek o kadar ülke varken İngiltere'nin seçilmesi akıllarda soru işareti bıraktı) ve yükletilen suça yönelik katılanlar... Vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5834 Karar: 2019/13340 Tarih: 30.09.2019

"Misyonerlik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.