Hadi Oradan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hadi Oradan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hadi oradan deyimi, kovmak, azarlamak için kullanılan bir sözdür. Bu deyim, karşıdaki kişinin söylediği veya yaptığı şeye inanmadığınızı veya kabul etmediğinizi ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “Sen mi kazandın o yarışmayı? Hadi oradan!” cümlesinde bu deyim kullanılmıştır.

Hakaret mi?


Hadi Oradan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın iddianamede belirtilen sözlerinin (Sosyal medya hesabından Belediye Meclis Üyesine hitaben: Siz orada boy göstereceğinize önce bıraktığınız ve açık bıraktığınız rögar kapaklarını takınız, hadi oradan beyefendiler, hadi oradan, şebekler sizi) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp siyasi eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12237 Karar: 2021/12464 Tarih: 07.04.2021

"Hadi Oradan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.