Cimri

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cimri"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cimri" bir kişinin gereğinden fazla tasarruflu veya tutumlu olma eğilimini ifade eden bir terimdir. Cimri bir kişi, genellikle harcamalardan kaçınma veya paylaşma konusunda isteksiz olabilir. Bu terim genellikle olumsuz bir çağrışım taşır ve kişinin başkalarına karşı cömert olmadığı veya maddi konularda titiz davrandığı anlamına gelir.

Hakaret mi?


Cimri kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde resmi olarak boşandığı kocasının mahkemenin hükmettiği nafaka borcunu ödememesi ve ortak evliliklerinden olma kızına karşı kırıcı davranması sebebiyle çektiği mesajlarda yazdığı "Bunak düşüncelerinle kızımı üzme, pinti, cimri ruhunla sevmediğin çocuklarımın velayetini nafaka vermemek için istediğini çocuklar bile anlıyor" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kişiliğine yönelik olmadığı ve bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz ve hitap niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26707 Karar: 2016/6303 Tarih: 29.03.2016

"Cimri" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.