Zavallı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zavallı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zavallı" kelimesi, genellikle bir kişinin veya durumun üzücü, acıklı veya yardıma muhtaç olduğunu ifade etmek için kullanılan bir sıfattır. Bu kelime, birisinin zor bir durumda olduğunu veya bir tür acı çektiğini anlatmak amacıyla kullanılabilir. Ancak, "zavallı" kelimesi bazen olumsuz bir üslupla veya alaycı bir şekilde de kullanılabilir. Bu durumda, kişiyi küçümseme veya alay etme amacı taşıyabilir.

Hakaret mi?


Zavallı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Mektupların içeriğindeki ifadeler (Hiçbirinin saygınlığı yok, sizler bir hiçsiniz. Hepiniz birer maşa olmayı kabul ettiniz. Bankada sizden önce çalışan üstatlarımızın sırtına basarak kahraman olmayı düşündünüz ama olamadınız. Bankada oturmanız, kendinize çalışmanızı kınıyoruz. Zavallılığınızla, sığ bilgiliğinizle alay etme fırsatı veriniz ... Caddesi'ndeki binamızın 7. kat koridoru, dalga geçme koridoru oldu sayenizde. 700 kişinin kul haklarını yiyorsunuz, kendi menfaatlerinize susuyorsunuz) yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9868 Karar: 2015/11428 Tarih: 18.11.2015
Karar #2
Eyleme (... in amacı Türklerin gen haritasını çıkarıp Amerika'ya götürüp genleri araştırıp soyu Orta Asya'dan gelen asil Türklerin genlerine göre virüs üreterek nesli Orta Asya'ya dayanan Türklerin soyunu biyolojik yöntemiyle bitirmektir... zavallının biri) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına... Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3759 Karar: 2019/9428 Tarih: 22.05.2019
Karar #3
Somut olayda, şüphelinin kendisine ait Facebook hesabında müşteki hakkında yazdığı "... Bey ben o zavallıyı okumuyorum, insan ziyan lığına ayıracak vaktim yok" şeklinde kaba söz ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, kanun yararına bozma talebinin reddine karar verilmiştir. Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6270 Karar: 2019/11977 Tarih: 10.09.2019
Karar #4
Sanığın katılan ...'e yönelik hakaret olarak kabul edilen "Zavallı, kimi şahıslara meyil veren" şeklinde kaba söz ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, katılana yönelik hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığının gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçeyle temel cezanın belirlenmesinde teşdit sebebi olarak gösterilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 4. CD Esas: 2020/20074 Karar: 2020/15494 Tarih: 05.11.2020
Karar #5
Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye yönelik ifadeleri (... adındaki Grup Başkan Yardımcısı olan zavallı ve hasbelkader o makama gelmiş) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş... Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14715 Karar: 2022/13444 Tarih: 30.05.2022

"Zavallı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.